Textos legals

Política de privacitat d'Almirall Apartaments

Batlle Andreu S.L. mitjançant la seva web www.almirall.info sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Batlle Andreu, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Batlle Andreu S.L. , que assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

Batlle Andreu S.L., mitjançant la seva web, emprarà les dades subministrades pels usuaris de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup al que pertany Batlle Andreu S.L., així com a altres amb les que arribi a acords de col·laboració amb l'única finalitat d'oferir un millor servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Batlle Andreu, S.L., mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l'usuari navegui per la web de www.almirall.info. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que es reconegui als usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrades a la web www.almirall.info, mitjançant comunicació escrita dirigida a Batlle Andreu S.L., Passeig Agustí Font, 20 17310 Lloret de Mar, Girona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la direcció: info@almirall.info.